Czynności doradztwa podatkowego obejmują:

 

  1. udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych,

  2. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie, reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed Sądami Administracyjnymi

  3. udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz prowadzenie rozliczeń innych niż podatki - jak należności publicznoprawne (np. składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne)

  4. doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, doradztwo i reprezentowanie klientów w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego

  5. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie; doradztwo w zakresie korzystania:

    1. z pomocy publicznej dla przedsiębiorców

    2. z funduszy unijnych

  6. i inne czynności, na które zezwala ustawa o doradztwie podatkowym. 

 

W celu uzyskania doradztwa podatkowego, należy po uprzednim ustaleniu terminu spotkania, określić zakres tematu, którego ma dotyczyć porada oraz przygotować dokumentację związaną z tematem spotkania.

Koszt usługi porady podatkowej to 200,00 PLN netto za pierwszą godzinę, opłata za każdą kolejną godzinę do uzgodnienia.

 

© Kancelaria Doradcy Podatkowego Sławomir Wójtowicz 
31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 6/22-32 
Telefon: +48 12 640-62-51 do 59 
fax. +48 12 649-92-29 
biuro@wojtax.pl
Biuro polecane przez iKsiegowosc24Fakturuj bezpłatnie z Comarch ERP XTGwarancja bezpieczeństwa danych z Comarch IBARD Backup