Doradztwo podatkowe

Czynności doradztwa podatkowego obejmują:

  1. udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych,
  2. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie, reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed Sądami Administracyjnymi
  3. udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz prowadzenie rozliczeń innych niż podatki – jak należności publicznoprawne (np. składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne)
  4. doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, doradztwo i reprezentowanie klientów w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego
  5. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie; doradztwo w zakresie korzystania:
    1. z pomocy publicznej dla przedsiębiorców
    2. z funduszy unijnych
  6. i inne czynności, na które zezwala ustawa o doradztwie podatkowym. 

W celu uzyskania doradztwa podatkowego, należy po uprzednim ustaleniu terminu spotkania, określić zakres tematu, którego ma dotyczyć porada oraz przygotować dokumentację związaną z tematem spotkania.

Koszt usługi porady podatkowej to 300,00 PLN netto za pierwszą godzinę, opłata za każdą kolejną godzinę do uzgodnienia. Porada podatkowa dla klientów, którzy powierzyli nam prowadzenie swoich spraw księgowo-rachunkowych jest darmowa.

Przewiń do góry