Dotacje Unijne

 1. Monitorowanie dostępnych funduszy unijnych
 2. Ocena szans uzyskania pomocy finansowej z funduszy UE
 3. Pozyskiwanie dotacji z następujących źródeł:
  • Regionalnych Programów Operacyjnych,
  • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój,
  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • Urzędu Pracy,
  • Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 4. Przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej o uzyskanie pożyczki
 5. Obsługa i doradztwo w trakcie realizacji projektu
 6. Rozliczanie projektów

Oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę procesu aplikacyjnego, począwszy od konsultacji przy optymalnym sformułowaniu zakresu projektu, poprzez znalezienie właściwego programu oraz przygotowanie i złożenie kompletnej dokumentacji projektowej.

Przewiń do góry